Правила та умови

1.Сфера

1.1 Ці правила та умови складають правову основу для відносин між ФОП Сахацька М.І. і вами (“Клієнт”) щодо продукту ContentPlus.

2. Реєстрація та укладення Угоди

2.1 Договір укладається шляхом прийняття пропозиції, яке доступно на веб-сайті ContentPlus. Замовлення послуг вимагає реєстрації клієнта, тому клієнт повинен мати обліковий запис.

2.2 Заповнення реєстраційної форми на платформі є обов’язковим для реєстрації. Всі запитувані дані повинні бути вказані точно і оновлюються при зміні негайно.

2.3 Реєстрація підтверджується ContentPlus за електронною поштою. Користувач отримує пароль, який він повинен змінити після першого використання.

2.4 ContentPlus залишає право відмовити у реєстрації.

3. Предмет договору

3.1 Всі послуги, які надає ContentPlus щодо сервісу цифрових вивісок, діють виключно на підставі цих умов. Застосовується версія дійсна на дату укладення відповідного договору.

3.2 Будь-які положення, які відхиляються від цих умов, зокрема, будь-які терміни і умови Замовника, можуть бути дійсні тільки у разі підтвердження у письмовому вигляді ContentPlus.

3.3 Особливості ContentPlus

ContentPlus надає різні можливості публікації контенту на цифрових системах вивісок, які замовник використовує. Контент може бути або власністю Клієнта або контент зроблений на замовлення Клієнта.

а) База даних ContentPlus

ContentPlus пропонує базу даних для зберігання поштових відправлень, проектів або їх частин (наприклад, тексти, зображення і відео) (“Медіа-база даних”). Медіа-база даних може бути використана для утримання і зберігання файлів, які будуть використані для цифрових вивісок.

б) Доступність через Інтернет

ContentPlus пропонує рішення Digital Signage(цифрові вивіски). Таким чином, Клієнт має доступ через свої реєстраційні дані до програмного забезпечення, яке працює на сервері http://app.contentplus.com.ua/ і надає зазначені функції; Клієнт не отримує виконавчі файли, які повинні бути встановлені локально або вихідний код рішення. Використання ContentPlus вимагає доступу до мережі Інтернет.

Content Plus не може нести відповідальність за технічну несправність пов’язану із постачанням послуг мережі Інтернет, зокрема, зміни, що оператор зробив щодо функціональності сервісу або збоїв при передачі через мережу Інтернет, або помилки у зв’язку з клієнтами через мережу Інтернет.

4. Ліцензія та авторське право

4.1 Право користування

Придбання прав буде залежати від відповідного виду матеріалу як зазначено у даному розділі.

4.2 Авторське право

Авторські права на весь матеріал ContentPlus залишається його власністю або сторонніх джерел, якщо такі були ідентифіковані. Якщо нема повідомлення про авторське право, Користувач зобов’язаний показувати авторське право ContentPlus або відповідних сторонніх джерел. Крім того, користувач повинен докласти всіх зусиль, щоб забезпечити захист авторських прав ContentPlus та/або сторонніх джерел від несанкціонованого використання третіми особами. Будь-яке використання матеріалів ContentPlus для інших цілей і/або іншими способами заборонено. У разі несанкціонованого використання, дублювання, зміні, редагуванні, зміні конфігурації або передачі матеріалу і недотримання повідомлення про авторські права, користувач повинен звільнити ContentPlus від будь-яких претензій третіх сторін. Тим не менш, це не вплине на право ContentPlus та/або третіх осіб від висування своїх вимог щодо відшкодування шкоди.

4.3 Зображення та відеоматеріал

Якщо зображення і/або відео матеріал використаний без шаблонів, створених ContentPlus, зображення та/або відео матеріал повинен бути чітко і ясно позначен авторським правом і/або мати повідомлення “Фото: ContentPlus” для зображень і “Відео: ContentPlus “для відеоматеріалу, або з посиланням на агентство яке є автором даного твору.

Як правило, щодо зображень і відео матеріалу, передається тільки просте право на використання авторського права. Не мається на увазі, що власники прав на зображених творів образотворчого або прикладного мистецтва або власники товарних знаків та інших прав власності надали свою згоду на будь-яке відтворення, зокрема, для використання у рекламі. Користувач несе відповідальність за отримання згоди необхідної у кожному окремому випадку. У зв’язку з цим, користувач повинен тримати ContentPlus у стороні від претензій третіх осіб, та у відносинах між Користувачем і ContentPlus, користувач повинен нести всі правові наслідки будь-якого порушення закону.

Зображення та відео матеріали, зокрема, у яких особи можуть бути ідентифіковані, можуть бути використані тільки у поєднанні з супроводжуючим текстом наданим ContentPlus. Матеріал якій належить ContentPlus не повинен бути використаний таким чином, що спотворює або фальсифікує первісний зміст. Будь-які маніпуляції із зображеннями або відео матеріалом, який перевищує нормальну кількість редагування (корекція кольору, технічні поліпшення якості), будь-яке використання, яке суперечить повідомленню закладеному у матеріалі, будь-які фальсифікації, і будь-яке використання, яке може привести до приниження особи заборонені, і користувач несе відповідальність за шкоду у результаті такого використання. ContentPlus не несе ніякої відповідальності у таких випадках.

Використання фрагментів повідомлень ContentPlus заборонено.

5. Ціни

Діючі ціни вказані в прайс-листі, доступним на нашому сайті http://www.contentplus.com.ua . Крім того, користувач несе свої власні витрати для отримання матеріалу (наприклад підключення до мережі Інтернет, будь-який трафік на основі розрахунків із власним провайдером і т.д.).

6. Конфіденційність

6.1 Клієнт несе відповідальність за конфіденційність даних що були надані йому для входу у систему і буде тримати їх у секреті, не передавати їх без попередньої письмової згоди ContentPlus (за винятком варіантів, передбачених в пункті 7), не сприятиме полегшенню входу у систему третім особам, і вживатиме необхідних заходів для забезпечення конфіденційності.

6.2 У разі будь-якого неправильного використання, втрати персональних даних або у разі підозри такого неправомірного використання або втрати, Клієнт повідомить ContentPlus за електронною поштою contact@ContentPlus.com.ua

7. Права

ContentPlus надає Замовнику станом на дату надання сервісу і протягом терміну дії угоди, невиключне (просте) право використання, що не підлягає передачі. Для ясності слід зазначити, що клієнт не може дозволити третім сторонам будь яке незалежне використання згаданого, але може надати свій вхід у систему для доступу зовнішніх постачальників послуг, таких як рекламні агентства або третім особам які виконують завдання для Замовника; Клієнт може також налаштувати облікові записи користувачів для своїх співробітників або третіх осіб, які діють за його дорученням.

8. Ціни і оплата

8.1 Оплата може бути проведена за допомогою кредитної картки, дебетові або через платіжну систему.

8.2 Клієнти які обрали щомісячні платежі за користування сервісом повинні надавати оплату на початку кожного місяця, не пізніше третього робочого дня відповідного місяця.

8.3 Інші узгоджені збори(якщо такі є) повинні здійснюватися після виконання послуг і отримання рахунку-фактури Замовником.

9. Не виконання своїх забов’язань

9.1 У разі будь-якого невиконання зобов’язань Клієнта, ContentPlus має право блокувати доступ до сервісу. Блок буде знято у разі своєчасних платежів.

9.2 Якщо Ви затримуєте оплату сервісу протягом двох послідовних місяців згідно з пунктом 9, або НЕ-незначної частини суми ContentPlus має право розірвати договір без залишкових забов’язань.

9.3 ContentPlus залишає право затверджувати додаткові вимоги на підставі прострочення платежу.

10. Коригування, зміни служб

ContentPlus залишає право зміни умов та цін послуг у будь-який час у будь-якому випадку, що є прийнятним для Замовника. Такі модифікації можуть бути необхідними залежно від обставин які цього вимагають, у цьому разі ContentPlus не може бути притягнутий до відповідальності. ContentPlus повідомляє Клієнта про модифікацію щонайменше за чотири (4) тижні до його вступу в силу за електронною поштою.

11. Гарантії

11.1 ContentPlus несе відповідальність за недоліки договірних послуг, відповідно до цього пункту і в межах, встановлений у пункті 13.

11.2 Клієнт має негайно інформувати ContentPlus щодо дефектів, які він побачив за допомогою листа або за електронною поштою, супроводжуючи своє посилання необхідними документам та інформацією для полегшення аналізу та усунення дефекту сервісу ContentPlus.

11.3 Клієнт не має права на отримання компенсації на підставі яких-небудь дефектів у програмному забезпеченні, чи дефектів присутніх при укладенні угоди або які можуть статися згодом, чи дефектів що відбуваються через обставини до яких ContentPlus не має відношення.

12. Відповідальність

12.1 Відповідальність ContentPlus за втрату даних, не залежно від причин, обмежується типовими витратами відновлення, які не виникають, якщо резервні копії робляться регулярно враховуючі ризик такої втрати.

12.2 У випадку порушення Договору, ContentPlus несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.

12.3 ContentPlus не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

12.4 Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

13. Договірний термін, припинення

13.1 Клієнт сам обирає термін дії цього договору, він на пряму залежить від терміну використання сервісу ContentPlus.

13.2 Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.3 Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.4 Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.5 У разі припинення дії Договору ContentPlus відключить доступ. Клієнт повинен відмовитися від використання сервісу.

14. Прикінцеві положення

14.1 Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2 На момент укладення цього Договору ContentPlus не є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

14.3 Після укладення цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.4 Клієнт несе повну відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти ContentPlus про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

14.5 Цей Договір складений при повному розумінні Клієнтом його умов та термінології українською мовою.

To main page